Nasze zasady

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.

 2. Wchodząc do świetlicy witamy się.

 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.

 4. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu - sala świetlicowa jest naszym drugim domem.

 5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i pozwolenia wychowawcy.

 6. Bawimy się wspólnie , grzecznie i bezpiecznie.

 7. Dbamy o porządek w sali.

 8. Nie biegamy po sali i korytarzach.

 9. Mówimy umiarkowanym głosem.

 10. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi. Od nas zależy, czy będziemy się czuli dobrze w naszej świetlicy.

 11. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.

 12. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.

 13. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się o pomoc do wychowawcy.

 14. Dbamy o estetyczny wygląd sal, dbamy o porządek, sprzątamy po sobie.

 15. Wykorzystujemy zabawki zgodnie z przeznaczeniem. Zabawki, gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy. Po skończonej zabawie odkładamy na wyznaczone miejsce.

 16. Nie używamy telefonu komórkowego.

 17. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw.

Powrót na początek strony