Podręczniki i programy

ksiązki.jpg

Wykaz programów nauczania  

w roku szkolnym 2023/2024 

 

Lp 

Przedmiot 

Nr dopuszczenia 

Autor 

Tytuł 

Wydawnictwo 

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

 

EW-1-23/24 

 

 

 

 

 

 

EW-2-23/24 

 Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 

 

 

Teresa Janicka-Panek  

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 "Wielka przygoda" - doświadczam - przeżywam - poznaję - tworzę.  

 

      

Nowy Elementarz Odkrywców”  

Program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej  

Nowa Era 

 

 

 

 

 

Nowa Era 

Język angielski 

JA-3-23/24 

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, 

Program nauczania języka angielskiego dla i etapu edukacyjnego szkoła podstawowa, klasy 1 – 3 zgodny z Podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  Anna Sikorska 

Macmillan 

 

 

 

 

 

Język polski 

 

 

 

 

 

 

Język polski 

JP–4-23/24 

 

 

 

 

 

JP-5-23/24 

Marlena Derlukiewicz 

 

 

 

 

 

Anna Podemska-Kałuża 

 

 "NOWE Słowa na start!". Program 

nauczania języka polskiego w klasach IV- VIII szkoły podstawowej. 

 

Zamieńmy  

słowo”.Język polski.Szkoła podstawowa. Klasy 4-8. Program nauczania. 

 Nowa Era

 

 

 

 

 

WSiP 

 

  

 

Język angielski 

JA-6-23/24 

Ewa Piotrowska, T.Sztyber, K.Komarnicka 

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego, 

Macmillan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka 

 

 

 

Matematyka 

 

 

 

 

 

MA-7-23/24 

 

 

 

MA-8-23/24 

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska 

 

 

Ewa Dębicka, Weronika Figurska-Zięba, Elżbieta Mrożek,, Małgorzata Mularska, Krystyna Skalik, Bożena Winiarczyk 

Program nauczania z matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem”  

 

Matematyka w punkt. Program nauczania. Klasy 4-8 

 

 

Nowa Era 

 

 

 

 

WSiP 

Przyroda 

PR-9-23/24 

J.Golanko 

Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej, 

 Nowa Era

10 

Biologia 

BI-10-23/24 

A.Zdziennicka 

Program nauczania biologii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Puls życia”, 

 Nowa Era

11 

Geografia 

GE-11-23/24 

E.M.Tuz, B.Dziedzic 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa, 

 Nowa Era

12 

Historia 

HI-12-23/24 

dr T.Maćkowski 

Program nauczania historii w klasach 4-8 „Wczoraj i dziś”, 

 Nowa Era

13 

Chemia 

CH-13-23/24 

T.Kulawik, M.Litwin 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”, 

 Nowa Era

14 

Fizyka 

FI-14-23/24 

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”, 

 Nowa Era

15 

Wiedza o społeczeństwie 

WOS-15-23/24 

B.Furman 

Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej „Dziś i jutro”, 

 Nowa Era

16 

Język niemiecki 

JN-16-23/24 

A .Jaroszewska 

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego, 

 Nowa Era

17 

Muzyka 

MU-17-23/24 

M.Gromek, G. Kilbach 

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”, 

 Nowa Era

18 

Plastyka 

PL-18-23/24 

J.Lukas, K.Onak 

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła”, 

 Nowa Era

19 

Technika 

TE-19-23/24 

L.Łabecki, M.Łabecka 

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa” 

 Nowa Era

20 

Informatyka 

IN-20-23/24 

M.Kęska 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, 

 Nowa Era

21 

Wychowanie fizyczne 

WF-21-23/24 

U.Białek, J.Wolfart-Pielach, 

Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu”, 

 

22 

Wychowanie do życia w rodzinie 

WDŻ-22-23/24 

T.Król 

Program nauczania „Wędrując do dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów 4/5/6/7/8 klasy szkoły podstawowej”, 

 

23 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

EDB-23-23/24 

J.Słoma 

Program nauczania EDB   w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpieczne”, 

Nowa Era 

24 

 

 

 

 

25 

Edukacja przedszkolna 

 

 

 

 

Język angielski w      edukacji przedszkolnej           

 

EP-24-23/24 

 

 

 

 

JA-25-23/24 

 Mirosława Anna Pleskot 

Agnieszka Staszewska-Pleszek 

 

Joanna Zarańska, Magdalena Apple, Ewa Piotrowska. 

 

 

Kocham Przedszkole. Program wychowania przedszkolnego. 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.  

 WSiP

 

 

 

 

Macmillan

26 

Edukacja przez Szachy 

SZ-26-23/24 

Magdalena Zielińska 

Program nauczania gry w szachy w klasach I - IV. 

 

27 

Religia 

 

 

Religia w klasach 0: AZ-0-01/10: Kochamy dobrego Boga  

 

28 

Religia 

 

 

Religia w klasach 1-4:  AZ 1-01/18 ,,Zaproszeni na Ucztę z Panem Jezusem" Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski  

 

29 

Religia 

 

 

 

 

 

Religia w klasie 5-8:   AZ 2-01/18 Bóg zbawia i kocha człowieka 

 

 

 

  

 

 

 

Programy własne, zajęć dodatkowych, projekty: 

 

 

Imię i nazwisko osoby realizującej

 Autor/ Tytuł programu/projektu  

Nr  

Informacje o programie/projekcie 

Dla kogo 

1. 

Agnieszka Kozak, Monika Kalinowska,

Karolina Budnik, Karolina Pająk

 Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

 

 EP-27-23/24

 

czytelniczy  /Autor 

Oddział przedszkolny 

 

2. 

 

 

Agnieszka Kozak, Monika Kalinowska,

Karolina Budnik, Karolina Pająk

 Zdrowo i sportowo 

 

 EP-28-23/24

Program edukacyjny dotyczący zdrowego stylu życia. 

Oddział przedszkolny 

3.

 

Agnieszka Jasik

Smacznie, zdrowo, kolorowo”

EW-29-23/24

Program rozwijający umiejętności kulinarne

Klasa 1b

4.

Agnieszka Płaskocińska

Program Kreatywna matematyka”

EW-30-23/24

Program rozwijający umiejętności i wiadomości z matematyki

Klasy 3

 

 

5.

Maciej Jeżyna

Gramy w ręczną, SKS

WF-31-23/24

Gramy w ręczną, SKS,

WF z AWF w trakcie wprowadzania

Klasy I-VIII

 

6.

Bartosz Kleszczyński, Robert Makarewicz

Program Koła Sportowego

WF-32-23/24

Program Koła Sportowego dla klas I-VIII

 

Klasy I-VIII

 

 

7.

Marek Pawulski

Anna Jaroszewska

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej

JN -33-23/24

Język niemiecki jako drugi język nowożytny w szkole podstawowej

Klasy 6

 

8.

Grażyna Mańka

Kreatywna matematyka

MA -34-23/24

Program rozwijający umiejętności i wiadomości z matematyki

Klasy 5,8

9.

Beata Głowacka

Program zajęć rozwijających z informatyki

IN -35 -23/24

Program rozwijający umiejętności i wiadomości z działów informatyki

Klasy 1,2,7

10

Anna Siłuch

Mały aktor w przedszkolu i w szkole, czyli bajki-wspomagajki

ŚW - 36 – 23/24

Innowacja pedagogiczna – rozwijanie umiejętności aktorskich oraz prawidłowych wzorców zachowania

Świetlica, klasy 0-3

 

 

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024 

Oddział przedszkolny:  

“Nowi Tropiciele” wy. WSiP, Beata Gawrońska, Emilia Raczek, Daniel Kosiorek, Janusz Rutkowski 

Religia: “Jezus moim przyjacielem” - red. Ks. Piotr Goliszek 

 Klasy 1:    

Pakiet podręczników z serii „Nowy Elementarz Odkrywców” Wydawnictwo: Nowa Era   

J. angielski  - PODRĘCZNIK i ZESZYT ĆWICZEŃ - -„Tiger & Friends 1” CarRead, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Wydawnictwo:  Macmillan Education    

1051 / 1 /2019  

Religia ,,Bóg naszym ojcem" red. ks. Piotr Goliszek  

Klasy 2    

Pakiet podręczników z serii „Wielka Przygoda” Wydawnictwo: Nowa Era  

Część 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna  

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)  1088/3/2021  

 Część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna   

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)  1088/4/2021  

 Część 1. Edukacja matematyczna  

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda  1088/3/2021  

 Część 2. Edukacja matematyczna  

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda  1088/4/2021  

 J. angielski PODRĘCZNIK i ZESZYT ĆWICZEŃ - -„Tiger & Friends 2” Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Wydawnictwo: Macmillan Education    1051/2/2020  

Religia “Bóg daje nam Jezusa” red. ks. Piotr Goliszek  

  Klasy 3   

Pakiet podręczników z serii „Wielka Przygoda” Wydawnictwo: Nowa Era   

Część 1. Edukacja polonistyczna i społeczna  Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk 1088/5/2022 

 Część 2. Edukacja polonistyczna i społeczna 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk 1088/6/2022 

 Przyroda klasa 3 Joanna Winiecka-Nowak  1088/5/2022 

 Część 1. Edukacja matematyczna Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda 1088/5/2022 

Część 2. Edukacja matematyczna Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda 1088/6/2022 

 J. angielski PODRĘCZNIK i ZESZYT ĆWICZEŃ - -„Tiger & Friends 3” Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Wydawnictwo:  Macmillan Education ; 1051/3/2020  

religia  ,,Jezus przychodzi do nas" red. ks. Piotr Goliszek  

 

   

Klasa 4   

j. polski –Podręcznik i zeszyt ćwiczeń “Zamieńmy słowo”:, WSiP I. Bartol, M. Biskupska, J. Najmanowicz-Michalak 1163/1/2023 

j. angielski PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ „Brainy” - klasa 4 Nick Beare Wydawnictwo: Macmillan Education ; 831/1/2017  

matematyka – Matematyka w punkt. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Podręcznik Elżbieta MrożekWeronika Figurska-Ziemba 

przyroda – Podręcznik " Tajemnice przyrody" dla klasy czwartej szkoły podstawowej 2020 – 2022 Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz. Wydawnictwo: Nowa Era 863/2019/z1  
Zeszyt ćwiczeń " Tajemnice przyrody" Autorzy: Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel,Wydawnictwo: Nowa Era   

historia – Podręcznik do historii dla klasy IV szkoły podstawowej. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski. Seria Wczoraj i Dziś. Nowa Era.   

muzyka – Podręczniki:,, Lekcja muzyki 4” Monika Gromek, Grażyna Kilbach 852/1/2017  

plastyka – Podręcznik: ,, Do Dzieła" J. Lukas, K.Onak i inni   

technika - Podręcznik: ,, Jak to działa?" Lech Łabecki i Marta Łabecka 295/1/2017  

informatyka – Lubię to! ; autor- Michał Kęska; wydawnictwo - Nowa Era 847/1/2020/z1  

religia "Chcę żyć z Jezusem - red. Ks. Piotr Goliszek 

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon  

   
   

Klasa 5   

j. polski – „NOWE Słowa na start! 5. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej”. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz (907/2/2018)  

„NOWE Słowa na start! 5”.  Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej - Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter   

j. angielski PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ „Brainy” - klasa 5 Nick Beare Wydawnictwo: Macmillan Education  831/2/2018  

matematyka – PODRĘCZNIK Matematyka z kluczem. część 1 i część 2 Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska 875/2/2018  
Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 5 szkoły podstawowej   
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska   
Zbiór zadań „Matematyka z kluczem” dla klasy 5 szkoły podstawowej   

biologia – Podręcznik " Puls życia" do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej    

Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz   

Wydawnictwo: Nowa Era 844/1/2018   
Zeszyt ćwiczeń " Puls życia" Autorzy: Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski, Wydawnictwo: Nowa Era   

geografia – Podręcznik - Planeta Nowa, autorzy: Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał  906/1/2018  

historia – Podręcznik do historii dla klasy V szkoły podstawowej., G. Wojciechowski. Seria Wczoraj i Dziś. Nowa Era.   

muzyka – Podręczniki: Lekcja muzyki 5 Monika Gromek Grażyna Kilbach 852/2/2018  

technika - Podręcznik: ,, Jak to działa?" Lech Łabecki i Marta Łabecka 295/2/2018  

plastyka – Podręcznik: ,, Do Dzieła" J. Lukas, K.Onak i inni   

informatyka – Lubię to! ; autor- Michał Kęska ; wydawnictwo - Nowa Era 847/2/2021/z1  

  religia ,,Bóg poszukuje człowieka" red. ks. Waldemar Janiga  

 

 

Klasa 6   

j. polski – „NOWE Słowa na start! 6. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej” Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz (907/3/2019)  

„NOWE Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej” -praca zbiorowa   

j. angielski - PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ  „Brainy” - klasa 6 Nick Beare , Wydawnictwo Macmillan.  831/3/2019  

matematyka – Podręcznik Matematyka z kluczem. Klasa 6 część 1 i cześć 2 Nowa edycja 2022-2024 Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska 875/3/2019  
Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 6 szkoły podstawowej   
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska   
Zbiór zadań „Matematyka z kluczem” dla klasy 6 szkoły podstawowej autor: Jerzy Janowicz   

biologia – Podręcznik " Puls życia" do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej    

Autor: Joanna Stawarz Wydawnictwo: Nowa Era 844/2/2019  
Zeszyt ćwiczeń " Puls życia" Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik, Wydawnictwo: Nowa Era   

geografia – Podręcznik - do 7 klasy, Planeta Nowa, autorzy: Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał 906/2/2019  

historia – Podręcznik do historii dla klasy VI szkoły podstawowej. B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski. Seria Wczoraj i Dziś. Nowa Era.   

muzyka – Podręczniki: Lekcja muzyki 6 Monika Gromek Grażyna Kilbach 852/3/2019  

plastyka – Podręcznik: ,, Do Dzieła" J. Lukas, K.Onak i inni   

technika - Podręcznik: ,, Jak to działa?" Lech Łabecki i Marta Łabecka 295/3/2019  

informatyka – Lubię to! ; autor- Michał Kęska ; wydawnictwo - Nowa Era 847/3/2022/z1  

 religia  ,,Jezus Chrystus nas zbawia" red. ks. Waldemar Janiga  

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon  

 

Klasa 7   

j. polski - „NOWE Słowa na start! 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej” Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Joanna Krzemińska, Małgorzata Chmiel, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska(907/4/2020)  

„NOWE Słowa na start! 7.Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej” – praca zbiorowa    

j. angielski - PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ „Repetytorium Ósmoklasisty” - dwuczęściowa wersja (część 1) Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; Autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska Wydawnictwo: Macmillan Education . 1100/1/2020  

j. niemiecki – DEUTSCHTOUR FIT Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022; 1096/1/2020   

matematyka – Matematyka w punkt. Szkoła podstawowa. Klasa 7. Podręcznik, Małgorzata Mularska Bożena Winiarczyk Ewa Dębicka 

biologia – Podręcznik  " Puls życia" do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow   

Wydawnictwo: Nowa Era 844/3/2020/z1  
Zeszyt ćwiczeń " Puls życia", Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-  Hasiec, Wydawnictwo: Nowa Era   

geografia – Podręcznik  - do 7 klasy, Planeta Nowa, autorzy: Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał 906/3/2019/z1  

historia – Podręcznik.Wczoraj i Dziś. J.Kłaczkow, A.Łaszkiewicz, S. Roszak Nowa Era.,                

chemia – Chemia Nowej Ery - podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin. 785/1/2017  

Fizyka – Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Spotkania z fizyką, autor G. Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, wydawnictwo Nowa Era 885/1/2017  

muzyka – Podręczniki: Lekcja muzyki 7 Monika Gromek Grażyna Kilbach 852/4/2020/z1  

plastyka – Podręcznik: ,, Do Dzieła" J. Lukas, K.Onak i inni   

informatyka – Lubię to! Autor - Grażyna Koba; wydawnictwo - Nowa Era 847/4/2020/z1  

religia  ,,Bóg wskazuje nam drogę" red. ks. Waldemar Janiga  

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon  

 

Klasa 8   

j. polski – Klasa 8 - „NOWE Słowa na start! 8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej” Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Joanna Krzemińska, Małgorzata Chmiel, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska(907/5/2021)  

„NOWE Słowa na start! 8. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej”. Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter   

j. angielski - PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ „Repetytorium Ósmoklasisty” - dwuczęściowa wersja (część 2) Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; Autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska Wydawnictwo: Macmillan Education . 1100/2/2021  

j. niemiecki DEUTSCHTOUR FITPodręcznik kl. 8 Nowa Edycja 2021-2023; 1096/2/2021   

matematyka – Podręcznik Matematyka z kluczem. Klasa 8. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,  875/5/2021/z1  

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska   

Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej Autorzy: Jerzy Janowicz   

biologia – Podręcznik " Puls życia" do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej   

Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Baczarowski, Marian Sęktos   

Wydawnictwo: Nowa Era 844/4/2021/z1  
Zeszyt ćwiczeń " Puls życia" , Autorzy:Joanna Holeczek, Barbara Januszewska- Hasiec, Wydawnictwo: Nowa Era   

historia – Podręcznik Wczoraj i Dziś R. Śniegocki, A. Zielińska. Nowa Era.   

geografia Podręcznik - do 8 klasy, Planeta Nowa, autorzy: Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał 906/4/2021/z1  

WOS - I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, Warszawa 2017   

chemia – Chemia Nowej Ery - podręcznik do chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin. 785/2/2018  

Fizyka – Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Spotkania z fizyką, autor G. Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, wydawnictwo Nowa Era 885/2/2018  

informatyka – Lubię to! Autor - Grażyna Koba; wydawnictwo - Nowa Era 847/5/2021/z1  

 religia  “Mocą Ducha świętego przemieniamy świat” - red. Ks. Waldemar Janiga 

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Autor Teresa Król. Wydawnictwo Rubikon  

EDB “ŻYJJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE “KL.8 wydawnictwo – Nowa Era nr wykazie MEN 846 /2017  

 

 

Powrót na początek strony