Nasi Specjaliści

businesswoman-1901130_1920.png

 

W naszej szkole znajduje się szereg specjalistów wspomagających rozwój dziecka na każdej płaszczyźnie. Wśród nich znajdziemy: logopoedów, psychologa, pedagogda, pedagoga specjalnego, surdologopoedę, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, logorytmika, osoby wspierające trening umiejętności społecznych i wiele innych.

Powrót na początek strony