Należność za obiady za miesiąc wrzesień dla uczniów szkoły to 19x 6zł = 114zł

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rodziców uczniów chętnych do korzystania z obiadów w roku szkolnym 2023/2024 bardzo prosimy o wypełnienie deklaracji (nowy wzór), dostępnej poniżej w plikach do pobrania i przesłania skanu na adres intendent.sp6@um.pulawy.pl

lub złożenie jej w wersji papierowej w sekretariacie szkoły bądź u intendenta (pokój nr 1).

Proszę koniecznie o uzupełnianie rubryki, w której podaje się numer rachunku bankowego do zwrotu ewentualnych nadpłat za obiady. Wyjątek stanowią osoby nie posiadające kont bankowych.

 

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach (dostępny również poniżej w plikach do pobrania).

 

Deklaracje należy składać do 5 września 2023r.

INFORMACJE DLA RODZICÓW OD INTENDENTA

 1. Proszę o terminowe dokonywanie płatności za obiady –na konta indywidualne uczniów i pracowników szkoły!

 2. W tytule przelewu proszę ZAWSZE wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 3. Elektroniczne karty obiadowe wydawane są wszystkim stołownikom po uprzednim złożeniu deklaracji korzystania ze stołówki.

 4. Pierwsze egzemplarze kart obiadowych będą wydawane bezpłatnie. Opłata w wysokości 13,53 zł (przelewem na konto główne szkoły),będzie pobierana w przypadku wydania duplikatu
  za zagubioną lub uszkodzoną kartę.

 5. Karta będzie własnością ucznia przez cały okres nauki, dlatego należy ją chronić przed uszkodzeniem. Dzieci, które ukończyły przedszkole lub zmienią szkołę mogą posługiwać się tą samą kartą.

 6. Obiad można pobrać tylko raz dziennie i jego wydanie jest rejestrowane w systemie informatycznym www.iopłaty.progman.pl. Rodzic będzie miał na bieżąco wgląd, czy dziecko skorzystało
  z wyżywienia w danym dniu.

 7. Rodzic, po zalogowaniu się do programu IOPŁATY na konto dziecka do Panelu Rodzica, będzie miał możliwość odwołania obiadu. Jeśli wystąpią problemy techniczne, obiad będzie można odwołać tak jak dotychczas: w sekretariacie szkoły bądź też u intendenta.

 8. Dziecku, które w danym dniu zapomni karty, obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji przez intendenta lub pracownika kuchni.

 9. Fakt zgubienia karty należy niezwłocznie zgłosić intendentowi
  lub wychowawcy
  . Zagubiona karta zostanie zablokowana, a dziecko nadal będzie miało możliwość korzystania z obiadów.

 10. Jeśli karta nie zostanie odnaleziona, konieczny będzie zakup nowej karty dla dziecka.

W związku ze stale zmieniającą się podwyżką cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku, jesteśmy zmuszeni do zmiany wysokości stawki żywieniowej, a co za tym idzie – opłat za posiłki.

 

  

Kontakt telefoniczny do Pani Intendentki – tel. 81 458 65 66

Odpisy można zgłaszać codziennie do godziny 8.30.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony