Płatności

INFORMACJE DLA RODZICÓW OD INTENDENTA

 1. Proszę o terminowe dokonywanie płatności za obiady – od października na konta indywidualne uczniów i pracowników szkoły!

 2. W tytule przelewu proszę ZAWSZE wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 3. Pod koniec września będą wydawane elektroniczne karty wszystkim stołownikom po uprzednim złożeniu deklaracji korzystania
  ze stołówki.

 4. Pierwsze egzemplarze kart obiadowych będą wydawane bezpłatnie. Opłata w wysokości 13,53 zł (przelewem na konto główne szkoły),będzie pobierana w przypadku wydania duplikatu
  za zagubioną lub uszkodzoną kartę.

 5. Karta będzie własnością ucznia przez cały okres nauki, dlatego należy ją chronić przed uszkodzeniem. Dzieci, które ukończyły przedszkole lub zmienią szkołę mogą posługiwać się tą samą kartą.

 6. Obiad można pobrać tylko raz dziennie i jego wydanie jest rejestrowane w systemie informatycznym www.iopłaty.progman.pl) Rodzic będzie miał na bieżąco wgląd, czy dziecko skorzystało
  z wyżywienia w danym dniu.

 7. Rodzic, po zalogowaniu się do programu IOPŁATY na konto dziecka do Panelu Rodzica, będzie miał możliwość odwołania obiadu. Jeśli wystąpią problemy techniczne, obiad będzie można odwołać tak jak dotychczas: w sekretariacie szkoły bądź też u intendenta.

 8. Dziecku, które w danym dniu zapomni karty, obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji przez intendenta lub pracownika kuchni.

 9. Fakt zgubienia karty należy niezwłocznie zgłosić intendentowi
  lub wychowawcy. Zagubiona karta zostanie zablokowana, a dziecko nadal będzie miało możliwość korzystania z obiadów.

 10. Jeśli karta nie zostanie odnaleziona, konieczny będzie zakup nowej karty dla dziecka.

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

OPŁATA PRZELEWEM ZA OBIADY

 • Przelewu należy dokonać najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego spożywanie obiadu;

 • W szczegółach operacji przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, oznaczenie oddziału (np. 4a) oraz miesiąc , za który dokonywana jest opłata;

 • Po dokonanej wpłacie karty obiadowe należy odebrać u intendentki w pomieszczeniu znajdującym się w szatni (po okazaniu potwierdzenia dokonania przelewu);

Kontakt telefoniczny do Pani Intendentki – tel. 81 458 65 66

 

 

UWAGA!
ZMIANA CENY ZA POSIŁKI!

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Odpisy można zgłaszać codziennie do godziny 8.30.

Od 11 listopada 2021r. wpłaty za wyżywienie proszę kierować na nowy nr rachunku
w PKO BP :
62 1020 3219 0000 9802 0168 4786 

 

Powrót na początek strony