Do oddziałów przedszkolnych

kids-2835430_1920.jpg

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

  1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PROWADZI SIĘ NA WNIOSEK RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, NA WOLNE MIEJSCA. RODZICE DZIECKA SKŁADAJĄ WNIOSEK DO JEDNEJ WYBRANEJ SZKOŁY 
  2.  RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI:
  • WYPEŁNIAJĄ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, DRUKUJĄ GO I PO PODPISANIU SKŁADAJĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

LUB

  • POBIERAJĄ DRUK WNIOSKU W DOWOLNEJ SZKOLE, WYPEŁNIAJĄ GO ODRĘCZNIE I PO PODPISANIU SKŁADAJĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY. INFORMACJE ZAWARTE WE WNIOSKU WPROWADZA DO SYSTEMU OSOBA WYZNACZONA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY.

Dokumenty do pobrania dostępne w załącznikach.

 

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony