Do klas pierwszych

back-to-school-2629361_1920.jpg

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

  1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PROWADZI SIĘ NA WNIOSEK RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, NA WOLNE MIEJSCA. RODZICE DZIECKA SKŁADAJĄ WNIOSEK DO MAKSYMALNIE TRZECH WYBRANYCH SZKÓŁ ZE WSKAZANIEM KOLEJNOŚCI NAJBARDZIEJ I NAJMNIEJ PREFEROWANYCH PLACÓWEK. SZKOŁA UMIESZCZONA NA LIŚCIE PREFERENCJI NA PIERWSZEJ POZYCJI NAZYWANA JEST SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU.
  2.  RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI:
  • WYPEŁNIAJĄ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PODPISUJĄ GO PODPISEM ELEKTRONICZNYM,

https://pulawy.rekrutacje.edu.pl/

LUB

  • WYPEŁNIAJĄ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DRUKUJĄ GO I PO PODPISANIU SKŁADAJĄ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU,

LUB

  • POBIERAJĄ DRUK WNIOSKU W DOWOLNEJ SZKOLE, WYPEŁNIAJĄ GO ODRĘCZNIE I PO PODPISANIU SKŁADAJĄ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU. INFORMACJE ZAWARTE WE WNIOSKU WPROWADZA DO SYSTEMU OSOBA WYZNACZONA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzenie Klasy pierwszej sportowej o profilu piłkarsko-lekkoatletycznym. Zainteresowanych rodziców prosimy, aby przy składaniu oświadczenia woli przyjęcia dziecka                   do klasy I, dodatkowo wypełnili w sekretariacie szkoły wstępną deklarację nauki w tej klasie (do 19 kwietnia 2024 r.). 

 

W załączeniu przesyłam wstępną deklarację zgłoszenia dziecka do klasy sportowej.

Powrót na początek strony