Do klas pierwszych

back-to-school-2629361_1920.jpg

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

  1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PROWADZI SIĘ NA WNIOSEK RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, NA WOLNE MIEJSCA. RODZICE DZIECKA SKŁADAJĄ WNIOSEK DO MAKSYMALNIE TRZECH WYBRANYCH SZKÓŁ ZE WSKAZANIEM KOLEJNOŚCI NAJBARDZIEJ I NAJMNIEJ PREFEROWANYCH PLACÓWEK. SZKOŁA UMIESZCZONA NA LIŚCIE PREFERENCJI NA PIERWSZEJ POZYCJI NAZYWANA JEST SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU.
  2.  RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI:
  • WYPEŁNIAJĄ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PODPISUJĄ GO PODPISEM ELEKTRONICZNYM,

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/pulawy/

LUB

  • WYPEŁNIAJĄ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DRUKUJĄ GO I PO PODPISANIU SKŁADAJĄ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU,

LUB

  • POBIERAJĄ DRUK WNIOSKU W DOWOLNEJ SZKOLE, WYPEŁNIAJĄ GO ODRĘCZNIE I PO PODPISANIU SKŁADAJĄ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU. INFORMACJE ZAWARTE WE WNIOSKU WPROWADZA DO SYSTEMU OSOBA WYZNACZONA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

Powrót na początek strony