Dzień Myśli Braterskiej

Bez nazwy.png
ZHP obchodzi dzisiaj Dzień Myśli Braterskiej! To wspólne święto harcerek, harcerzy, skautek i skautów na całym świecie, które upamiętnia urodziny Naczelnej Skautki Świata Olave Baden-Powell i założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. To także dzień, w którym łączymy się myślami z każdą osobą należącą do światowego ruchu skautowego.
To święto jedności, przyjaźni i braterstwa. Przypomina, że mimo różnic, wszystkich łączą te same wartości, chęć rozwoju, pomaganie drugiemu człowiekowi i wpływanie na otaczającą rzeczywistość.
Naszą szkołę reprezentują dwie drużyny: 32 Puławska Drużyna Harcerska "Sekwoja" oraz 4 Drużyna Starszoharcerska "Wilki".
Czuwaj!
Powrót na początek strony