Nauka zdalna.png

Nauka zdalna - do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich , klasy 0-IV nauka stacjonarna

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnościami
W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – możliwe jest zorganizowanie zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Zajęcia zdalne odbywają się według planu zajęć stacjonarnych.

Powrót na początek strony